Logopedyczne ABCJak rozwija się mowa?

Już podczas życia płodowego dziecko rejestruje dźwięki z otoczenia, najlepiej jednak rozpoznaje głos matki.

W pierwszym miesiącu życia noworodek krzykiem, płaczem sygnalizuje swoje potrzeby.

Drugi i trzeci miesiąc to okres głużenia. Dziecko wydaje dźwięki typu: ga, aga, gha głównie w chwilach dobrego samopoczucia. Kontynuuje w ten sposób trening narządów artykulacyjnych.

Szósty miesiąc życia to okres gaworzenia, czyli powtarzania ciągów sylabowych typu: ba –ba, ma-ma,ta-ta. Niemowlę coraz lepiej rozumie mowę, reaguje na swoje imię oraz ton głosu.

Pod koniec pierwszego roku życia wymawia kilka prostych słów, wykonuje polecenia związane z konkretna sytuacją.

Drugi rok życia to okres burzliwego rozwoju mowy. Charakterystyczna jest lawina nowych słów. Pod koniec tego okresu dziecko buduje krótkie, proste zdania.

W okresie przedszkolnym maluch rozwija możliwości językowe poprzez wzbogacanie zasobu słów, poznawanie i stosowanie form gramatycznych, prowadzenie dialogów.


Dziecko:

- trzyletnie wykorzystuje w swojej mowie głoski: p oraz ś,ź,ć,dź; , b, m, w, f, t, d, ch, ń, k, g, l

- czteroletnie, oprócz wyżej wymienionych wymawia głoski syczące: s,z,c,dz;

- pięcioletnie dodatkowo jeszcze wymawia głoski sz,ż,cz, dż oraz głoskę r;

- sześcioletnie buduje swobodnie wypowiedzi prawidłowe pod względem gramatycznym, używając właściwie wymawianych głosek.


Należy zwrócić uwagę na to, że każde dziecko rozwija się indywidualnie. Niektóre dzieci wcześniej zaczynają się posługiwać prawidłową mową we wszystkich jej aspektach, inne trochę później.

Rodzice, pamiętajcie jednak, że jeżeli macie wątpliwości, to powinniście udać się do logopedy.


Kiedy do logopedy?

Jeżeli wymowa Waszego dziecka budzi wątpliwości, nie lekceważcie tego problemu. Zwróćcie się niezwłocznie do logopedy, który profesjonalnie dokona jej oceny oraz zaproponuje terapię logopedyczną dostosowaną indywidualnie do potrzeb Waszego dziecka. Co powinno niepokoić Rodziców?


0-2 rok życia:

3-6 rok życia:


Źródło: Cieszyńska, J. (2012). Metody wywoływania głosek. Kraków: Omega Stage Systems.

dzieci
Terapia dzieci

Terapia logopedyczna dzieci trwa 30 minut lub 45 minut. Może odbywać się w gabinecie, ale istnieje również możliwość wizyt domowych.
dorosli
Terapia dorosłych

Terapia logopedyczna osób dorosłych trwa 45 minut lub 60 minut. Może odbywać się w gabinecie, ale istnieje również możliwość wizyt domowych.
niemowle
Przedszkola, żłobki, kluby Malucha

Warto zadbać o prawidłowy rozwój mowy dziecka już od najmłodszych lat. Zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne w przedszkolach i żłobkach to doskonała okazja do stymulowania prawidłowego rozwoju mowy Maluchów przez zabawę.
Zobacz całą ofertę