Terapia dzieci

 • diagnoza i terapia zaburzeń mowy i komunikacji ( jąkanie, autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce )

 • diagnoza i terapia wad wymowy:

- seplenienie ( nieprawidłowa artykulacja głosek dentalizowanych s,z,c,dz, ś,ź,ć,dź, sz,ż,cz,dż )

- rotacyzm ( nieprawidłowa artykulacja głoski r )

- kappacyzm ( nieprawidłowa wymowa głosek tylnojęzykowych k, ki )

- gammacyzm ( nieprawidłowa wymowa głosek tylnojęzykowych g,gi )

- lambdacyzm ( nieprawidłowa wymowa lub brak głoski l )
- mowa bezdźwięczna (zaburzenia w realizacji dźwięczności, które polegają na nie wymawianiu głosek dźwięcznych;zaburzeniom dźwięczności może ulegać 13 par opozycji fonologicznych: b - p, bi - pi, d - t, g - k, gi - ki, dz - c, dż - cz, dź - ć, w - f, wi - fi, z - s, ż - sz, ź - ś .

 • terapia opóźnionego rozwoju mowy

 • wczesna interwencja logopedyczna ( dzieci od 0 do 3.roku życia )

 • nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną ( dzieci od 3. roku życia )


Terapia logopedyczna dzieci trwa 30 minut lub 45 minut. Może odbywać się w gabinecie, ale istnieje również możliwość wizyt domowych.

Po każdym spotkaniu dziecko otrzymuje materiały do samodzielnej pracy w domu.Terapia dorosłych


 • diagnoza i terapia osób z afazją ( zaburzenie mowy, powstałe w wyniku uszkodzenia ośrodka mowy w dominującej półkuli mózgu i upośledzające proces mówienia i rozumienia mowy )

 • rehabilitacja mowy u osób z chorobami demielinizacyjnymi oraz demencyjnymi ( choroba Alzheimera, choroba Parkinsona)

 • ćwiczenia dykcji i emisji głosu

 • diagnoza i terapia wad artykulacyjnych

 • diagnoza i terapia zaburzeń mowy

 • logopedia medialna


Terapia logopedyczna osób dorosłych trwa 45 minut lub 60 minut. Może odbywać się w gabinecie, ale istnieje również możliwość wizyt domowych.

Po każdym spotkaniu osoba dorosła otrzymuje materiały do samodzielnej pracy w domu.Przedszkola, żłobki, kluby Malucha

Warto zadbać o prawidłowy rozwój mowy dziecka już od najmłodszych lat. Zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne w przedszkolach i żłobkach to doskonała okazja do stymulowania prawidłowego rozwoju mowy Maluchów przez zabawę.

Zajęcia logopedyczne w przedszkolach i żłobkach mają na celu:

- kształtowanie prawidłowego toru oddechowego

- usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego

- kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu artykulacyjnego ( ssanie,połykanie, żucie, gryzienie, jedzenie, picie )

- wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego, stymulowanie rozwoju mowy

- rozwijanie słuchu dziecka ( ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonematycznego , ćwiczenia logorytmiczne itp.)


Czas trwania zajęć i cena do uzgodnienia

dzieci
Terapia dzieci

Terapia logopedyczna dzieci trwa 30 minut lub 45 minut. Może odbywać się w gabinecie, ale istnieje również możliwość wizyt domowych.
dorosli
Terapia dorosłych

Terapia logopedyczna osób dorosłych trwa 45 minut lub 60 minut. Może odbywać się w gabinecie, ale istnieje również możliwość wizyt domowych.
niemowle
Przedszkola, żłobki, kluby Malucha

Warto zadbać o prawidłowy rozwój mowy dziecka już od najmłodszych lat. Zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne w przedszkolach i żłobkach to doskonała okazja do stymulowania prawidłowego rozwoju mowy Maluchów przez zabawę.
Zobacz całą ofertę